X
Het altaar van Maria ter Weghe, 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.