X
De op de brug bevestigde plaquette uit 1989 met een afbeelding van de Noodgodskapel die daar tot 1576 vlakbij stond. Onderaan de tekst: 'Met dank aan Dr. J.C.W.F. Bik erevoorzitter Die Goude'. Foto J. van Herwaarden.