X
Situatieschets van kerk en kerkhof van Olburgen, gelegen nabij de IJssel ter hoogte van Dieren. Fragment uit Stratenatlas van Nederland (1985).