X
Een priester die de hostie opheft tijdens de mis. Het betreft hier niet de mirakelhostie. Initiaalversiering uit een missaal uit omstreeks 1464 dat werd gebruikt in de St. Joriskerk. Museum Catharijneconvent, Utrecht.