X
Bericht over het Bernardusoctaaf in De Katholieke Limburger in augustus 1875.