X
Het koor van de Petruskerk omstreeks 1910, met rechts het Bernardusaltaar en -beeld. Gemeentearchief Sittard.