X
Het 17e-eeuwse beeld van Eligius als bisschop met mijter, staf en smidshamer.