X
Neogotisch Eligiusbeeld in de parochiekerk. Foto A. Jacobs.