X
Het grote schrijn uit circa 1693. Collectie oud-katholieke parochie H. Georgius, Amersfoort. Foto Studio van Hesse, Bunschoten.