X
Een pelgrimsinsigne dat de vondst van het beeld van O.L. Vrouw van Amersfoort weergeeft en de tekst 'Amersfoert MCCCCXLV'. Het van lood-tin gemaakte en uit 1475-1525 daterende insigne (4,8 x 3,3 cm) werd in Amsterdam opgegraven. Collectie Amsterdams Historisch Museum.