X
Detail van de armreliek van de H. Brigida.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.