X
Fragment van een rekening van de kapelmeester, met vermelding van de offergaven over de periode maart-oktober 1817. Gemeentearchief Venray.