X
Schets van de vroegmiddeleeuwse veenpoel en waterput (3) in het heidegebied bij Geijsteren, met ingetekend de ovale ringwal (5) uit omstreeks de 14e eeuw, de 16e-eeuwse kapel met 19e-eeuwse aanbouw (2) en grenspaal (4).