X
Foto van een enigszins vervallen 16e-eeuwse Willibrorduskapel met links de neogotische bidhal van 1891. Voor de kapel staan de put en de grenssteen, een persoon zit geknield bij de put en een ander wil met een stenen kruik water uit de put halen. De bidhal werd in 1953 verwijderd. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.