X
Votiefgeschenk: een zilver paardje met de tekst 'Uit dankbaarheid aan de H. Antonius Abt, Esch 16-1-'49. J.v.d.B.' Parochiearchief Esch.