X
het hoofdaltaar in de St. Servatiuskerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.