X
Reliek van de H. Blasius.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.