X
Close up van de naamlijst van de leden van de Blasiusbroederschap.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.