X
Belangstelling voor de attributen bij de Blasiuszegen.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.