X
Negentiende-eeuwse chromolithografische prent van de donder- en bliksemheilige Donatus. Foto W.H. van de Pol, Dreumel.
Foto: BiN collectie Meertens Instituut.