X
Westgevel van de parochiekerk met Donatusbeeld, 1996. Foto M. Monteiro.