X
Laat 18e-eeuws beeld van de H. Donatus, 1996. Foto M. Monteiro.