X
Situatieschets van Altforst met (in het zuid-oosten) kerk en kerkhof. Fragment uit Stratenatlas van Nederland (1985).