X
Kapel van H. Rita van Cascia met beeld en offerblok
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.