X
Het Mariabeeld in de voorgevel van de kerk, mei 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.