X
Detail van de plattegrond van Jacob van Deventer van Aardenburg uit circa 1560. De kerk rechts is de O.L. Vrouwekerk (afgebroken in 1625) waarin het cultusbeeld van O.L. Vrouw van Aardenburg stond. Uit Fruin, Nederlandsche Steden in de 16e eeuw( 1916).