X
Zegel van het Sacramentsgasthuis, gehecht aan een 15e-eeuwse (?) oorkonde. Te zien is een engel met monstrans. Stadsarchief Dordrecht.