X
Voorgevel van het voormalige Sacramentsgasthuis aan de Visstraat. Tekening in kleur door J. Rutten, 1871. Stadsarchief Dordrecht.