X
Prentje van 'O.L. Vrouw van Dordrecht' uit 1958, naar een tekening van Van de Avoird in 1953. Welke Dordtse Lieve Vrouw hier precies wordt bedoeld, is niet duidelijk, maar waarschijnlijk moet gedacht worden aan de Maria van het Agnesklooster. Dit prentje werd uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig pastoraat van pastoor A. de Wildt van de Dordtse Antoniuskerk. Collectie Breda's Museum.