X
Het Bonifatiusaltaar in de r.k. parochiekerk, begin 20e eeuw. Uit Kingmans, Op pylgerreis (1994).