X
Deelnamekaartje aan de 21e fietsbedevaart op 9 juli 1939. Uit: Kingmans, Op pylgerreis (1994).