X
Fietsbedevaart van de R.K. Noord Hollandsche Rijwielbond naar Dokkum, uitrustend op de Afsluitdijk. Uit de Katholieke Illustratie van 23 augustus 1933.