X
Schetsontwerp voor het Bonifatiusheiligdom door architect W. te Riele uit juni 1926. Het plan werd slechts ten dele (paden, beplanting) gerealiseerd.