X
Leeggebrande noveenkaarsen getuigen van een levendige Corneliusverering in 1998. Foto H. Reumkens.