X
Tijdens het Corneliusoctaaf wordt tevens kermis in Den Hout gehouden, 1981. Foto P.J. Margry.