X
Omslag van het boek van Michael Vosmeer Diva Virgo et Crux Salutaris Delfica (1629) waarin voor de eerste maal de wonderverhalen van Maria van Jesse zijn uitgegeven.