X
Passage in het handschrift (eind 15e/begin 16e eeuw) waarin de door het H. Kruis van Utrecht bewerkstelligde mirakelen staan opgetekend. Bij de initiaal het mirakel van een vrouw uit Culemborg die in 1414, na het offeren van borsten in was, van kanker in de borst genas. Collectie Rijksarchief in Utrecht.