X
Devotieprent van O.L. Vrouw van Zeven Smarten, met centraal de bewening Christus. In 1511 vervaardigd door monogrammist II met doodshoofd. Rijksprentenkabinet Amsterdam.