X
Tegeltableau in muurkapelletje voor de parochiekerk. Foto A.J. Bijsterveld.