X
Interieur van de parochiekerk, met links het St. Odrada-altaar, 1996. Foto A.J. Bijsterveld.