X
Vaandel van de O.L. Vrouw van Lourdesbroederschap.
Foto: Peter Jan Margry