X
Liedboekje voor de pelgrims naar O.L. Vrouw van Lourdes in Bergen op Zoom.
Foto: Parochiearchief