X
Kerk eind 1944, na het opblazen van de kerktoren.
Foto: Parochiearchief