X
De Lourdesgrot, gelegen tussen beide ingangen van de kerk, ca. 1940.
Foto: Parochiearchief