X
De (eerste) Lourdesgrot in de hulpkerk. Prentbriefkaart uit 1918.
Foto: Parochiearchief