X
Interieur van de hulpkerk. Prentbriefkaart uit 1918.
Foto: Parochiearchief