X
Het cultusbeeld van O.L. Vrouw van Lourdes, momenteel staande in de parochiekerk.
Foto: Antoine Jacobs (2019)