X
Dankgeschenken worden bij het centrale portret van Titus Brandsma geplaatst, 4 mei 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.