X
Het centrale altaar in de Mariakapel met het beeld van Christus op de Koude Steen, 2008. Foto C. Caspers.