X
Het 13e-eeuwse kerkgebouw van Warfhuizen; sinds 2001 Mariakapel en kluis, 2008. Foto C. Caspers.